17/03/2016 - Η Δημοτική Βιβλιοθήκη θα είναι κλειστή

Ενημερώνουμε το αναγνωστικό μας κοινό ότι το Σάββατο 26 Μαρτίου 2016 και το Σάββατο 2 Απρίλιου 2016 η Δημοτική Βιβλιοθήκη θα είναι κλειστή.