20/05/2020 - Δωρεά Πλαστικών Μασκών Προστασίας

ΔΩΡΕΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΑΣΚΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Ο Δήμος Λάρνακας ευχαριστεί την Εταιρεία Landas Colour Ltd για τη δωρεά 5 πλαστικών μασκών ασφαλείας για τις ανάγκες του προσωπικού του Δήμου.

Η προσφορά αυτή βοηθά ιδιαίτερα το έργο του Δήμου Λάρνακας, ενόψει των μέτρων που λαμβάνονται για τη διασφάλιση της υγείας και ασφάλειας του εργατοϋπαλληλικού προσωπικού.

ΛΑΡΝΑΚΑ, 18 Μαΐου 2020