05/10/2018 - Δωρεάν Προγράμματα κατάρτισης Συστημάτων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, TAXISnet και Ασφάλειας Διαδικτύου στους Δημότες Λάρνακας

Δωρεάν Προγράμματα κατάρτισης Συστημάτων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης , TAXISnet και Ασφάλειας Διαδικτύου στους Δημότες Λάρνακας

Ο Δήμος Λάρνακας σε συνεργασία με τα Κέντρα Παραγωγικότητας και το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών διοργανώνουν Δωρεάν προγράμματα κατάρτισης σε θέματα Συστημάτων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησής, TAXISnet και Ασφάλειας Διαδικτύου.

Τα μαθήματα θα διεξαχθούν είναι διάρκειας 6 ωρών θα διεξαχθούν Γραφεία ΚΕΠΑ, Λεωφ. Σπύρου Κυπριανού 100, 6052 Λάρνακα και τα προγράμματα είναι:

  • 10/10/18 και 17/10/18 από τις 16.00 – 19.15 - Πρόγραμμα κατάρτισης Συστημάτων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και TAXISnet
  • 14/11/18 και 21/11/18 από τις 16.00 – 19.15 - Πρόγραμμα κατάρτισης Συστημάτων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ασφάλεια στο Διαδίκτυο

Για εγγραφή μπορείτε να αποτίνεστε στη κ. Γιάννα Νικολάου, Διευθύντρια Ανοικτού Σχολείου Δήμου Λάρνακας στα τηλέφωνα 24816560 και 99817979 ή να κάνετε ηλεκτρονική εγγραφή στο

http://www.kepa.gov.cy/Mathisi/BusinessDirectory/Company/CompanyEvents.aspx?CompanyId=4b0236a3-3e9e-4b96-a92f-18df6288f747