09/01/2014 - ΕΒSCO Host & ProQuest

Η Δημοτική Βιβλιοθήκη του Δήμου Λάρνακας παρέχει, με ένα κλικ, ηλεκτρονική πρόσβαση, μέσω των υπηρεσιών ΕΒSCO Host & ProQuest, σε χιλιάδες περιοδικά, εφημερίδες, άρθρα, εργασίες, μελέτες, μονογραφίες, κριτικές, συνεντεύξεις σε πλήρες ή περιληπτικό κείμενο για τους τομείς που σχετίζονται με:

1. την ακαδημαϊκή κοινότητα
2. την επιχειρηματική κοινότητα
3. την ιατρική
4. την υγεία ανθρώπων και ζώων
5. τις τέχνες
6. τη βιομηχανία
7. τη χημεία και χημεία τροφίμων
8. την εκπαίδευση
9. την αρχιτεκτονική
10. τη ψυχολογία
11. το περιβάλλον
12. τη γεωργία

Η χρήση μπορεί να γίνει αποκλειστικά στον Η.Υ. που βρίσκεται στη διάθεση του κοινού.

H δωρεά παροχή των ηλεκτρονικών βάσεων είναι ευγενική προσφορά του Πανεπιστημίου Κύπρου και η τεχνική υποστήριξη της ΑΤΗΚ.