26/10/2015 - Ισο δικαίωμα στην πρόσβαση για άτομα με αναπηρίες