15/01/2021 - ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΚΑΤΟΧΗΣ ΧΡΗΣΗΣ / ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΣΤΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ

ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΩΝ  ΚΑΤΟΧΗΣ ΧΡΗΣΗΣ / ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ  ΥΠΟΣΤΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ

 

Ο Δήμος Λάρνακας ενημερώνει όλους τους κατόχους επαγγελματικών υποστατικών και κατόχους υποστατικών τα οποία  εκδίδουν άδειες πώλησης οινοπνευματωδών ποτών και χρήσης/ διατήρησης των υποστατικών τους, ότι η παραλαβή των σχετικών αιτήσεων για τη χρονική περίοδο 13 Μαρτίου 2021 έως 12 Μαρτίου 2022, θα πραγματοποιείται από την 1η Φεβρουαρίου 2021.

Ο αιτητής θα επικοινωνεί με το γραφείο παραλαβής αιτήσεων στα τηλ. 24816557 /24816583 και θα αιτείται ημερομηνία και ώρα κατάθεσης της αίτησης.

Κατά την παραλαβή των αιτήσεων, θα τηρούνται όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας τόσο των εργαζομένων όσο και των αιτητών που θα προσέρχονται.

 

ΛΑΡΝΑΚΑ, 14 Ιανουαρίου 2021