08/04/2015 - Το προσωρινό μέτρο ελεύθερης στάθμευσης οχημάτων επί της Λεωφόρου Αθηνών τερματίζεται