17/01/2014 - Ενημερωτικό Δελτίο USUDS

Συνάντηση με τον Διεθνή Εμπειρογνώμονα, Mr. Josep Acebillo,
με θέμα «Το όραμα της Λάρνακας»,
που πραγματοποιήθηκε στο Δήμο Λάρνακας στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος USUDS
(Mediterranean Network for the promotion of Sustainable Urban Strategies)

Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 16η Ιανουαρίου 2014, στο Δήμο Λάρνακας, η μονοήμερη συνάντηση με τον Διεθνή Εμπειρογνώμονα με θέμα «Το όραμα της Λάρνακας». Το εργαστήρι έγινε στα πλαίσια της «Διαγνωστικής Φάσης» του Ευρωπαϊκού Προγράμματος USUDS (Mediterranean Network for the Promotion of Sustainable Urban Strategies), στο οποίο συμμετέχει ο Δήμος Λάρνακας και το οποίο προωθεί ενέργειες διασυνοριακής συνεργασίας χώρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων Μεσογειακών χωρών.

Την υλοποίηση του προγράμματος USUDS έχει αναλάβει ομάδα μελέτης, η οποία αποτελείται από αρμόδιους Λειτουργούς της Δημοτικής Υπηρεσίας καθώς και εξωτερικούς συνεργάτες που έχει εργοδοτήσει ο Δήμος Λάρνακας και χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα για το σκοπό αυτό. Η ομάδα μελέτης παρουσίασε το όραμα της Λάρνακας βάση της εμπεριστατωμένης διαγνωστική μελέτης που πραγματοποιήθηκε για σκοπό του προγράμματος. Η διαγνωστική μελέτη αποτυπώνει την υφιστάμενη κατάσταση της πόλης και της ευρύτερης περιοχής της Λάρνακας, βάσει δεδομένων και πληροφοριών που έχουν συλλεχτεί από έγκυρες πηγές καθώς και συγκριτικά στοιχεία, σε τοπικό και εθνικό επίπεδο, αναφορικά με τα δημογραφικά, τις υποδομές, το περιβάλλον, την τοπική οικονομία και τον πολεοδομικό σχεδιασμό.

Σε δηλώσεις του ο Δήμαρχος Λάρνακας ανάφερε: «Η συνάντηση αφορούσε την επεξεργασία των βασικών πυλώνων που αποτελούν το όραμα της Λάρνακας για την εκπόνηση Στρατηγικού Σχεδίου Αειφόρου Ανάπτυξης. Απώτερος στόχος είναι η ιεράρχηση των έργων και δράσεων που θα συμβάλουν στη βιώσιμη ανάπτυξη της πόλης». Στη συνάντηση παρευρέθη ο και Διεθνή φήμης Εμπειρογνώμονας, Mr. Josep Acebillo, ο οποίος με τις ουσιαστικές παρεμβάσεις, επισημάνσεις και απόψεις του, είχε συμβάλει στη ορθολογιστική επεξεργασία του οράματος, των στρατηγικών και δράσεων που θα χαράξει η Λάρνακα.

Το όραμα θα παρουσιαστεί στη Συντονιστική Επιτροπή του Προγράμματος, η οποία αποτελείται απόεκπροσώπους κυβερνητικών, ημικρατικών και μη κυβερνητικών οργανισμών και ανεξάρτητων φορέων. Η επιτροπή αυτή είναι η κατευθυντήρια δύναμη στην επίβλεψη του προγράμματος  και το κύριο όργανο λήψης αποφάσεων κατά τη διάρκεια του έργου.

ΛΑΡΝΑΚΑ, 17 Ιανουαρίου 2014