14/12/2018 - Νέο σχέδιο ένταξης Ατόμων με Αναπηρίες σε Προγράμματα Υποστηριζόμενης Διαβίωσης

Νέο σχέδιο ένταξης Ατόμων με Αναπηρίες σε Προγράμματα Υποστηριζόμενης Διαβίωσης. 

http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dsid/dsid.nsf/All/2F9FCD56CFE8B7A8C225827A001F1989?OpenDocument