14/01/2020 - Επαλείψεις Δρόμων

ΕΠΑΛΕΙΨΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ

Άρχισε τη Δευτέρα 13 Ιανουαρίου 2020, η νέα φάση επαλείψεων δρόμων στην πόλη. Σημειώνεται ότι αυτή είναι η τρίτη φάση επαλείψεων που γίνεται από την μέρα ανάληψης των καθηκόντων του νυν Δημοτικού Συμβουλίου.

Οι εργασίες επάλειψης δρόμων γίνεται μετά από αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης των δρόμων και της κακής κατάστασης του οδοστρώματος. Σημείο έναρξης των εργασιών της παρούσας φάσης, είναι η οδός Πανδώρας – περιοχή Νέου Νοσοκομείου και οι εργασίες θα συνεχιστούν σε άλλους περιοχές της πόλης όπως Δροσιάς, Αγίων Αναργύρων, Προδρόμου, Γηπέδου ΑΣΙΛ, Τουρκοκυπριακή Συνοικία και άλλες.

Το κόστος υπολογίζεται να ανέρθει στο €1.300.000 περιλαμβανομένου του ΦΠΑ, το οποίο εντάσσεται στον Προϋπολογισμό του Δήμου.

Παράλληλα, κατά την τρέχουσα περίοδο, γίνονται επαλείψεις για επιδιόρθωση των λακκούβων που προκάλεσε η πολυομβρία στο οδόστρωμα αρκετών δρόμων, με αποτέλεσμα η διακίνηση τόσο των πεζών όσο και των αυτοκινήτων να γίνεται με σχετική δυσκολία.   

Ο Δήμος Λάρνακας παρά το πολύ ψήλο κόστος των ασφαλτοστρώσεων που απαιτείται για επαλείψεις σε όλη την πόλη, προχωρεί μεθοδικά και με πρόγραμμα χρόνο με το χρόνο με σκοπό την απάμβλυνση των προβλημάτων που προκαλούνται.