13/06/2019 - Επαλείψεις και Εργασίες Περιοδικής Συντήρησης Οδοστρώματος

ΕΠΑΛΕΙΨΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

 

Η βελτίωση του οδικού δικτύου και γενικότερα της πρόσβασης είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί άμεσα το Δήμο Λάρνακας.

 

Στις προσπάθειες για αντιμετώπιση και επίλυση των προβλημάτων που προκύπτουν αλλά και στα πλαίσια της γενικής προσπάθειας για ασφαλέστερη διακίνηση και βελτίωση της καθημερινότητας, ο Δήμος έχει προβεί σε επαλείψεις και εργασίες περιοδικής συντήρησης οδοστρώματος, ανάλογα με την κατάσταση και την αναγκαιότητα επιδιόρθωσης. 

 

Στο σύνολο, ο Δήμος Λάρνακας έχει δαπανήσει 3εκ. περίπου και επίσης μετά από εισηγήσεις στο Τμήμα Δημοσίων Έργων, ολοκληρώθηκε πρόσφατα η συντήρηση Λεωφόρων στο κέντρο της πόλης.

 

Αναμένεται ότι εντός της ερχόμενης εβδομάδας θα ολοκληρωθεί η υφιστάμενη φάση επαλείψεων οδοστρώματος.

 

Ο Δήμος Λάρνακας βρίσκεται στη διαδικασία προετοιμασίας των όρων για την επόμενη φάση επαλείψεων και περιοδικής συντήρησης οδοστρώματος, η οποία υπολογίζεται ότι θα ανέρθει στο 1εκ. περίπου