13/09/2019 - Επαλείψεις και Εργασίες Περιοδικής Συντήρησης Οδοστρώματος

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

 

ΕΠΑΛΕΙΨΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

 

Η βελτίωση και η αναβάθμιση του οδικού δικτύου της πόλης είναι ένα εκ των θεμάτων των οποίων ο Δήμος Λάρνακας έθεσε ψηλά στις προτεραιότητες του.

 

Στις προσπάθειες για αντιμετώπιση και επίλυση των προβλημάτων που προκύπτουν αλλά και στα πλαίσια της γενικότερης προσπάθειας για ασφαλέστερη διακίνηση και βελτίωση της καθημερινότητας, ο Δήμος έχει προκηρύξει νέο διαγωνισμό (81/2019) για επαλείψεις και συντήρηση οδοστρώματος, ανάλογα με την αναγκαιότητα επιδιόρθωσης η οποία υπολογίζεται ότι θα ανέλθει στο 1εκ. περίπου στις περιοχές Προδρόμου, Αγ. Γεωργίου Κοντού, Περιοχή K-Cineplex, Λεωφ. Δ. Παπανικολή.

 

Στο σύνολο, ο Δήμος Λάρνακας έχει δαπανήσει 3εκ. περίπου.

 

Οι προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν σύμφωνα με τα έγγραφα των Διαγωνισμών μέχρι την Παρασκευή 27/9/2019 και ώρα 11.00π.μ. στο Κιβώτιο Προσφορών του Δήμου Λάρνακας που βρίσκεται στον 5ο όροφο των Κεντρικών Γραφείων του Δήμου γωνία Λεωφόρου Αθηνών και οδού Νικολάου Λανίτη, 6300 Λάρνακα.

 

Οι ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Φορείς μπορούν να λάβουν τα έγγραφα των Διαγωνισμών, χωρίς καμία χρέωση, μέσω του Ηλεκτρονικού Συστήματος Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων (www.eprocurement.gov.cy).

 

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις σε σχέση με την πιο πάνω ανακοίνωση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το Γραφείο Προσφορών του Δήμου στο τηλ.24816574.

 

 

ΛΑΡΝΑΚΑ, 13 Σεπτεμβρίου 2019

 

Δελτίο Τύπου:

ΕΠΑΛΕΙΨΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

 

Η βελτίωση και η αναβάθμιση του οδικού δικτύου της πόλης είναι ένα εκ των θεμάτων των οποίων ο Δήμος Λάρνακας έθεσε ψηλά στις προτεραιότητες του.

 

Στις προσπάθειες για αντιμετώπιση και επίλυση των προβλημάτων που προκύπτουν αλλά και στα πλαίσια της γενικότερης προσπάθειας για ασφαλέστερη διακίνηση και βελτίωση της καθημερινότητας, ο Δήμος έχει προκηρύξει νέο διαγωνισμό (81/2019) για επαλείψεις και συντήρηση οδοστρώματος, ανάλογα με την αναγκαιότητα επιδιόρθωσης η οποία υπολογίζεται ότι θα ανέλθει στο 1εκ. περίπου στις περιοχές Προδρόμου, Αγ. Γεωργίου Κοντού, Περιοχή K-Cineplex, Λεωφ. Δ. Παπανικολή.

 

Στο σύνολο, ο Δήμος Λάρνακας έχει δαπανήσει 3εκ. περίπου.

 

Οι προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν σύμφωνα με τα έγγραφα των Διαγωνισμών μέχρι την Παρασκευή 27/9/2019 και ώρα 11.00π.μ. στο Κιβώτιο Προσφορών του Δήμου Λάρνακας που βρίσκεται στον 5ο όροφο των Κεντρικών Γραφείων του Δήμου γωνία Λεωφόρου Αθηνών και οδού Νικολάου Λανίτη, 6300 Λάρνακα.

 

Οι ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Φορείς μπορούν να λάβουν τα έγγραφα των Διαγωνισμών, χωρίς καμία χρέωση, μέσω του Ηλεκτρονικού Συστήματος Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων (www.eprocurement.gov.cy).

 

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις σε σχέση με την πιο πάνω ανακοίνωση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το Γραφείο Προσφορών του Δήμου στο τηλ.24816574.

 

 

ΛΑΡΝΑΚΑ, 13 Σεπτεμβρίου 2019