03/04/2020 - Επαναληπτικές Απολυμάνσεις στην Πόλη, Κυβερνητικούς Οικισμούς και Ενορίες

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ,

ΚΥΒΕΡΝΙΤΙΚΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΟΡΙΕΣ

 

Ο Δήμος Λάρνακας, συνεχίζει να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας  δημόσιας υγείας στην πόλη ως ένα από τα μέτρα που εφάρμοσε στα πλαίσια της ευρύτερη προσπάθεια λήψης μέτρων που καταβάλλεται για τον περιορισμό της εξάπλωσης του Κορωνοϊού.

Οι απολυμάνσεις επαναλαμβάνονται και συνεχίζονται καθημερινά τόσο σε πλατείες, δημοτικά αποχωρητήρια και όσο και σε δημόσιους χώρους κ.α.

Οι απολυμάνσεις γίνονται επίσης και στους Κυβερνητικούς Οικισμούς και στις Ενορίες και θα ακολουθούσουν και επαναληπτικές.

Διευκρινίζεται ότι οι εν λόγω απολυμάνσεις πραγματοποιούνται με εγκεκριμένα απολυμαντικά και διενεργούνται τόσο από ιδιωτικές εταιρίες όσο και από πιστοποιημένα εκπαιδευμένο προσωπικό της Υγειονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Λάρνακας.  

 

ΛΑΡΝΑΚΑ, 3 Απριλίου 2020