16/03/2020 - Επιπρόσθετα Μέτρα Πρόληψης

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ

Στα πλαίσια της λήψης μέτρων για την προληπτική αντιμετώπιση του Κορονοϊού, ο Δημος Λάρνακας αρμοδίως ανακοινώνει ότι όλα τα Γραφεία του Δήμου, το Κέντρο Εξυπηρέτησης του Δημότη και το Κέντρο Πληροφόρησης Europe Direct Δήμου Λάρνακας, θα παραμείνουν κλειστά για το ΚΟΙΝΟ μέχρι νεοτέρας.

Για πληροφορίες το κοινό μπορεί να απευθύνεται στο τηλέφωνο 24653333, στην ιστοσελίδα του Δήμου Λάρνακας www.larnaka.org.cy και στο
https://www.facebook.com/Larnaka-Municipality και να επικοινωνεί με τις Υπηρεσίες του Δήμου στα ακόλουθα τηλέφωνα:

• Οικονομικό Τμήμα - Λογιστήριο 24816549
• Τμήμα Είσπραξης Φόρων 24816547
• Τμήμα Καθαριότητας 24816541
• Πράσινο Σημείο 24816541
• Υγειονομική Υπηρεσία 24816557
• Τεχνική Υπηρεσία 24816531
• Τμήμα Διοίκησης και Προσωπικού 24816589
• Τροχονομία 24623660
• Τμήμα Κήπων και Πάρκων 24658722
• Δημοτική Βιβλιοθήκη 24654185
• Πολιτιστικές Υπηρεσίες 24657745
• Δημοτικό Κοιμητήριο 99148277
• Κοινωνικές Υπηρεσίες:
Κοινωνικό Παντοπωλείο 24664567
Παρατηρητής της Γειτονιάς 24816575
Μέλαθρο Ευγηρίας 24652429
Ανοικτό Σχολείο Δήμου Λάρνακας 99817979
Χρυσοστόμειο Μέλαθρο 24656322
• Γραφείο Εισηγήσεων και Παραπόνων 80006500 (δωρεάν γραμμή)

Πληρωμές για εξόφληση λογαριασμών, γίνονται διαδικτυακά μέσω της JCC.

Επιστολές και αιτήματα μπορεί να αποστέλλει στην ηλεκτρονική διεύθυνση municipality@larnaka.com