09/11/2018 - Επίσκεψη μαθητών της Ε' τάξης του Δημοτικού Σχολείου Μενεού

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

 

Την Τετάρτη, 7 Νοεμβρίου 2018, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη μαθητών της Ε΄ τάξης του Δημοτικού Σχολείου Μενεού, μαζί με τις δασκάλες τους, στο Γραφείο του Δημάρχου Λάρνακας κ. Ανδρέα Βύρα.

Αφορμή της συνάντησης, ήταν η πρόθεση των μαθητών να ενημερωθούν σχετικά με τον τρόπο που λειτουργεί η Δημοτική Υπηρεσία, αλλά γενικότερα η δομή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Για τον λόγο αυτό οι μαθητές υπέβαλαν στον Δήμαρχο, ερωτήσεις αλλά και εισηγήσεις, και στη συνέχεια τις παράδωσαν και γραπτώς μαζί με σχέδια τους.

Ο Δήμαρχος Λάρνακας, αφού ευχαρίστησε τα παιδιά για την πρωτοβουλία τους αυτή, απάντησε στις ερωτήσεις τους.

Περαιτέρω ο Δήμαρχος δήλωσε ότι τέτοιου είδους πρωτοβουλίες  βοηθούν ευρύτερα το έργο που επιτελεί η Δημοτική Υπηρεσία και το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού δίνεται η ευκαιρία να ακουστούν εισηγήσεις οι οποίες στη συνέχεια θα λειτουργήσουν καταλυτικά στην υλοποίηση έργων.

ΛΑΡΝΑΚΑ, 7 Νοεμβρίου 2018