22/06/2018 - Επίσκεψη Υπουργού Άμυνας

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΜΥΝΑΣ

Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, 19 Ιουνίου 2018, συνάντηση του Δημάρχου Λάρνακας κ. Ανδρέα Βύρα και του Υπουργού Άμυνας κ. Σάββα Αγγελίδη. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στα Γραφεία του Δήμου Λάρνακας.

Κατά τη συνάντηση, Υπηρεσιακοί Λειτουργοί παρουσίασαν τη Στρατηγική του Δήμου σχετικά με την ανάπτυξη της πόλης, αλλά και την προσήλωση και ενδιαφέρον όσον αφορά τους τομείς της Γαλάζιας Οικονομίας.

Το ενδιαφέρον αυτό, επικεντρώνεται μεταξύ άλλων, σε θέματα εκπαίδευσης, καινοτομίας και έρευνας. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις δυνατότητες μετακίνησης των δύο Στρατοπέδων, καθώς επίσης και σε συνεργασία του Υπουργείου Άμυνας με το «Κέντρο Αριστείας Θαλάσσιας και Ναυτικής Έρευνας, Καινοτομίας & Τεχνολογίας – MaRITeC-X» που προωθεί ο Δήμος Λάρνακας σε συνεργασία με άλλους φορείς, στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος HORIZON 2020 (Teaming Phase 1).

Η συνάντηση κρίθηκε εποικοδομητική με αξιόλογες τοποθετήσεις και σαφή χρονοδιάγραμμα για ενέργειες που έχουν αποφασιστεί.

ΛΑΡΝΑΚΑ, 22 Ιουνίου 2018