12/10/2018 - Επίσκεψη του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Κώστα Καδή στο Δήμο Λάρνακας

Επίσκεψη του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Κώστα Καδή στο Δήμο Λάρνακας

Πραγματοποιήθηκε στις 11/10 επίσκεψη του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Κώστα Καδή στο Δήμο Λάρνακας.

Στη σύσκεψη παρευρέθηκαν μεταξύ άλλων, ο Δήμαρχος Λάρνακας, Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, ο Διευθυντής του Τμήματος Περιβάλλοντος και του Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης, καθώς και αρμόδιοι Λειτουργοί της Δημοτικής Υπηρεσίας και των εμπλεκομένων Κυβερνητικών Τμημάτων.

Ο Δήμαρχος ενημέρωσε για τα αναπτυξιακά έργα που προωθούνται, καθώς και για το όραμα και τις στρατηγικές ανάπτυξης που προωθεί ο Δήμος Λάρνακας. Αναφέρθηκε στη μεγάλη σημασία που δίνει ο Δήμος στην προστασία του περιβάλλοντος  και στο ενδιαφέρον για αξιοποίηση της περιοχής Natura, στα πλαίσια των Αρχών και των Νομοθεσιών που ισχύουν για τη διατήρηση των Υγροβιότοπων. Η περιοχή Natura κατέχει πέραν του 30% της έκτασης του Δήμου και είναι σημαντικό να προωθηθούν παρεμβάσεις και έργα που θα συνδέσουν την περιοχή με τον αστικό και κοινωνικό ιστό της πόλης.

Σε ένα άκρως εποικοδομητικό και θετικό κλίμα, πάρθηκαν αποφάσεις για την προώθηση των αναγκαίων Μελετών σε σχέση με την αξιοποίηση του πρώην Λεπροκομείου (Στέγη Αγίου Χαραλάμπους) για τη δημιουργία της Νέας Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου «Επιστημών και Τεχνολογίας της Θάλασσας» καθώς και για την αξιοποίηση του πρώην Στρατοπέδου Πετράκη Κυπριανού για τη δημιουργία του Κέντρου Ενάλιας Αρχαιολογίας.

Ο κ. Υπουργός δεσμεύτηκε να εξετάσει με το Τμήμα Περιβάλλοντος ουσιαστικές δράσεις που πρέπει να γίνουν σε σχέση με το Διαχειριστικό Σχέδιο των Αλυκών και κυρίως για την προώθηση του Περιβαλλοντικού Κέντρου των Αλυκών.

 

Επιπρόσθετα αποφασίστηκε όπως συντονιστεί άμεσα συνεδρία  μεταξύ των εμπλεκομένων Τμημάτων και των Αρμόδιων Υπουργών,  Εσωτερικών και Γεωργίας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων σε σχέση με τις μελέτες  και τις διαδικασίες που θα ακολουθούνται για την αδειοδότηση των ψηλών κτιρίων.