28/03/2016 - Εκδήλωση - Εργασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση