09/06/2015 - Εργασίες για την τοποθέτηση του αστικού εξοπλισμού

Ο Δήμος Λάρνακας ανακοινώνει ότι, μέσα στα πλαίσια των εργασιών για την τοποθέτηση του αστικού εξοπλισμού – παγκάκια και κάδοι απορριμμάτων - στην οδό Πιαλέ Πασά και στη Λεωφόρο Τάσου Μητσόπουλου, θα παραμείνουν κλειστά τμήματα τους την Τετάρτη 10 Ιουνίου 2015, την Πέμπτη 11 Ιουνίου 2015 και την Παρασκευή 12 Ιουνίου 2015 ως ακολούθως:

  • Οδός Πιαλέ Πασά από τις 6.00 π.μ. μέχρι 11.00 π.μ.
  • Λεωφόρος Τάσου Μητσόπουλου, κατά τη διάρκεια της ημέρας πέραν των πιο πάνω ωρών. Η διακίνηση θα γίνεται με μέτρα κυκλοφοριακής ύφεσης.

Η προσωρινή αυτή διευθέτηση είναι αναγκαία για σκοπούς τοποθέτησης του αστικού εξοπλισμού.