19/03/2014 - Εργοδότηση ανέργων για καθαρισμό των αλυκών

Μέσα στα πλαίσια του προγράμματος «Έργα και Δράσεις στις Αλυκές Λάρνακας για το 2014» ο Δήμος Λάρνακας εργοδότησε ανέργους κατά τον μήνα Μάρτιο 2014 για καθαρισμό των παρυφών των λιμνών από τα σκουπίδια.

Το πρόγραμμα υλοποιείται από τον Τομέα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης του Δήμου Λάρνακας και επιχορηγείται από το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος.