22/07/2014 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Αδειοδότηση εταιρειών που παρέχουν υποστηρικτικές υπηρεσίες στον τομέα των υδρογονανθράκων

Μετά την απόφαση της Κυβέρνησης να αδειοδοτήσει εταιρείες που παρέχουν υποστηρικτικές υπηρεσίες στον τομέα των υδρογονανθράκων, για προσωρινή λειτουργία στο Λιμάνι της πόλης μας, ο Δήμος Λάρνακας, κατόπιν διαδικασίας προσφορών που προκήρυξε τον Μάιο του 2014, προχωρεί σε κατακύρωση στην Εταιρεία Lloyd’s Register Energy τη διενέργεια ανεξάρτητης μελέτης.

Η μελέτη θα καλύπτει τις επιπτώσεις στο περιβάλλον, την υγεία, την ασφάλεια των κατοίκων καθώς και  την εκπόνηση ρυθμιστικού σχεδίου για τις εγκαταστάσεις του σταθμού εξυπηρέτησης του τομέα των υδρογονανθράκων.

Η Lloyd’s Register Energy είναι εταιρεία παγκόσμιας εμβέλειας και δίνει πιστοποίηση σε θέματα ασφάλειας και διαβάθμισης κινδύνων ελέγχου, λειτουργίας και αξιολόγησης των σχεδιασμών και των επιπτώσεων στον τομέα των υδρογονανθράκων. Εκπρόσωποι της εταιρείας αναμένονται σε μία βδομάδα στη Λάρνακα.

Στους όρους εντολής περιλαμβάνονται:

α. Η εκτίμηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον, την υγεία και την ασφάλεια.

β. Η αξιολόγηση της καταλληλότητας του Λιμανιού της Λάρνακας σε σχέση με την προτεινόμενη υποστηρικτική χρήση και τις προσδοκίες της πόλης.

γ. Η αξιολόγηση των πιθανών ωφελημάτων αλλά και των μειονεκτημάτων για την πόλη και επαρχία της Λάρνακας.

Βάσει των πιο πάνω θα ετοιμαστεί ρυθμιστικό σχέδιο (Master Plan) που θα αξιολογεί τον αντίκτυπο της ανάπτυξης.

Προκαταρκτική μελέτη προβλέπεται ότι θα είναι έτοιμη σε δυο εβδομάδες και η τελική έκθεση τον Σεπτέμβριο.

Η  Εταιρεία Lloyd’s Register Energy θα έχει συναντήσεις και θα ακούσει όλες τις απόψεις και επιφυλάξεις των Οργανωμένων Συνόλων και ταυτόχρονα θα έχει επαφές με το Δημοτικό Συμβούλιο, την Επιτροπή Ανάπτυξης, την Κοινοπραξία ΖΗΝΩΝ, την Αρχή Λιμένων και τις εταιρείες υδρογονανθράκων.

Ο Δήμος Λάρνακας θέλει να επαναλάβει για μίαν ακόμη φορά ότι σέβεται και κατανοεί πλήρως τις ανησυχίες και επιφυλάξεις των Λαρνακέων για την υπό αναφορά χρήση χώρων του λιμανιού της πόλης.

Η υγεία και ασφάλεια των δημοτών, το περιβάλλον και η διαφύλαξη των προοπτικών ανάπτυξης της Λάρνακας, αποτελούν ξεκάθαρες προτεραιότητες για τον Δήμο. Οι δημότες θα ενημερωθούν πλήρως για τα ευρήματα και συμπεράσματα της ανεξάρτητης μελέτης που θα διενεργήσει η Lloyd’s Register Energy.