11/09/2020 - ΕΘΝΙΚΟΣ ΝΙΚΗΤΗΣ Ο ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΣΤΑ «ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2020»

ΕΘΝΙΚΟΣ ΝΙΚΗΤΗΣ Ο ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΣΤΑ

«ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2020»

 

Ο Δήμος Λάρνακας συμμετείχε στα «Ευρωπαϊκά Βραβεία Προώθησης της Επιχειρηματικότητας 2020» για την πρωτοβουλία της δημιουργία του Κυπριακού Ινστιτούτου για την Θάλασσα και την Ναυτιλία.

 

Το Κυπριακό Ινστιτούτο για τη Θάλασσα και τη Ναυτιλία (Cyprus Marine and Maritime Institute-CMMI) είναι ένα ανεξάρτητο, διεθνές, επιστημονικό και επιχειρηματικό Κέντρο Αριστείας για τη θαλάσσια και ναυτιλιακή έρευνα, τεχνολογική ανάπτυξη και καινοτομία. Ως αυτόνομος οργανισμός, το Ινστιτούτο ιδρύθηκε το 2019 κι έχει έδρα την Λάρνακα. Στόχος του CMMI είναι να προσφέρει πρακτικές λύσεις στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η θαλάσσια και ναυτιλιακή βιομηχανία αλλά και η  κοινωνία.

 

Ο Διαγωνισμός περιλάμβανε τις πιο κάτω 6 κατηγορίες βραβείων:

  • Προώθηση επιχειρηματικότητας
  • Επένδυση στις Επιχειρηματικές δεξιότητες
  • Βελτίωση του Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος
  • Υποστήριξη στη διεθνοποίηση της επιχείρησης
  • Υποστήριξη της ανάπτυξης των πράσινων αγορών και της αποδοτικής χρήσης των πόρων
  • Υπεύθυνη και συνολική επιχειρηματικότητα

 

Ο Δήμος Λάρνακας συμμετείχε στην κατηγορία Βελτίωση του Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος και έλαβε υποστήριξη από το Υφυπουργείο Ναυτιλίας μέσω επίσης επιστολής από την τότε Υφυπουργό κ. Νατάσα Πηλείδου.

 

Η κριτική επιτροπή έκρινε όπως η αίτησή του Δήμου Λάρνακας επιλεγεί ως Εθνικός Νικητής και να σταλεί για συμμετοχή στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό.

 

Όλοι οι συμμετέχοντες που προτάθηκαν από τη χώρα τους ως υποψήφιοι για τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Προώθησης της Επιχειρηματικότητας σε ευρωπαϊκό επίπεδο καλούνται να δώσουν το παρόν τους στην τελετή της απονομής η οποία θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια του SME Assembly που θα πραγματοποιηθεί στο Νοέμβριο 2020.

 

ΛΑΡΝΑΚΑ, 9 Σεπτεμβρίου 2020