18/06/2015 - Εκστρατεία για τον ευπρεπισμό των δημόσιων ανοικτών χώρων

Ο Δήμος Λάρνακας επιθυμεί να ενημερώσει ότι μέσα στα πλαίσια εκστρατείας για τον ευπρεπισμό των δημόσιων ανοικτών χώρων  (Πλατείες, πεζοδρόμια, κλπ.) θα πρέπει να μετακινηθούν άμεσα, αντικείμενα, πινακίδες, καρέκλες, τραπεζάκια,  για τα οποία  δεν έχει εξασφαλιστεί σχετική άδεια.

Καλούνται όλοι οι δημότες να συνεργαστούν με το Δήμο Λάρνακας,  μετακινώντας οι ίδιοι τα αντικείμενα  τους από τους δημόσιους  χώρους.

Σε αντίθετη περίπτωση, ο Δήμος Λάρνακας, από την Παρασκευή 26 Ιουνίου 2015 θα προβαίνει με δικά του συνεργεία στη  μετακίνηση τους.