02/08/2019 - Εβδομαδιαία Ενημέρωση Τμήματος Καθαριότητας

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

 

Το Τμήμα Καθαριότητας του Δήμου Λάρνακας, πληροφορεί το κοινό ότι μεταξύ των ημερομηνιών 5 - 9/8/2019 θα πραγματοποιούνται εργασίες καθαρισμού από χόρτα σε πεζοδρόμια, δρόμους και πανγκέτα στην περιοχή Λιμανιού καθώς και σε ανοικτούς χώρους πίσω από το Λύκειο Βεργίνας.

 

Σημειώνεται ότι κατά την τρέχουσα εβδομάδα έχουν καθαριστεί επιπρόσθετα τα τσιμεντένια κανάλια όμβριων υδάτων στην Βιοτεχνική Περιοχή Λάρνακας καθώς και από την Λεωφόρου Αρχ. Κυπριανού μέχρι την Λεωφόρο Αρχ. Μακαρίου Γ΄.

 

ΛΑΡΝΑΚΑ, 2 Αυγούστου 2019