09/08/2019 - Εβδομαδιαία Ενημέρωση Τμήματος Καθαριότητας

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

 

Το Τμήμα Καθαριότητας του Δήμου Λάρνακας, πληροφορεί το κοινό ότι μεταξύ των ημερομηνιών 12 - 25/8/2019 θα πραγματοποιούνται εργασίες καθαρισμού στις Λεωφόρου της πόλης καθώς και έκτακτων περιστατικών. Παράλληλα θα γίνεται απομάκρυνση διαφόρων ακαθαρίστων από διάφορα σημεία της πόλης.

 

ΛΑΡΝΑΚΑ, 9 Αυγούστου 2019