01/11/2019 - Εβδομαδιαία Ενημέρωση Τμήματος Καθαριότητας

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

 

Το Τμήμα Καθαριότητας του Δήμου Λάρνακας, πληροφορεί το κοινό ότι μεταξύ 4 – 8/11/2019 θα πραγματοποιούνται εργασίες καθαρισμού από χόρτα σε πεζοδρόμια, δρόμους και πανγκέτα στην περιοχή Αγίου Νικολάου που περικλείεται από την Λεωφ. Θεσσαλονίκης, Λεωφ. Γρίβα Διγενή μέχρι τα φώτα τροχαίας Πυροσβεστικής, Λεωφ. Νίκου και Δέσποινας Παττίχη, οδός Καλύμνου και Λεωφ. Φανερωμένης μέχρι την Λεωφ. Θεσσαλονίκης.

 

ΛΑΡΝΑΚΑ, 1 Νοεμβρίου 2019