08/05/2020 - Εβδομαδιαία Ενημέρωση Τμήματος Καθαριότητας

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

 

Το Τμήμα Καθαριότητας του Δήμου Λάρνακας, πληροφορεί το κοινό ότι μεταξύ των ημερομηνιών 11 – 15/05/2020 θα πραγματοποιούνται  εργασίες καθαρισμού από χόρτα σε πεζοδρόμια, δρόμους και πανγκέτα στις περιοχές απέναντι από το Παλαιό Υδραγωγείο των Καμάρων προς την υπεραγορά Άλφα Μέγα επί της οδού Δρυάδών και τους Κυβερνητικούς Οικισμούς Καμάρων και Ζήνωνα. Παράλληλα θα συνεχίζονται οι εργασία καθαρισμού των οικοπέδων και ανοικτών χώρων στην περιοχή που σινεμά K Cineplex και στην περιοχή βόρεια του Κυβερνητικού Οικισμού Αγίων Αναργύρων Α’ που συνορεύει με την δημοτικά όρια Λιβαδίων. Επίσης θα αρχίσει ο καθαρισμό οικόπεδων της περιοχής της πολυκατοικίας Παυλίμπεη επί την Λεωφόρου Λάρνακας Λεμεσού προς τον Κυβερνητικό Οικισμό Μακαρίου Γ’. 

 

Κατά την τρέχουσα εβδομάδα επιπρόσθετα έχουν καθαριστεί τόσο τα πεζοδρόμια, παγκετα όσο και τα οικόπεδα και ανοικτό χώροι του πρώην τυροκομείου πίσω από το ΚΕΝ Λάρνακας. Επίσης έχουν καθαριστεί τα πεζοδρόμια και τα παγκέτα της περιοχής πίσω της πολυκατοικίας Παυλίμπεη επί την Λεωφόρου Λάρνακας Λεμεσού προς τον Κυβερνητικό Οικισμό Μακαρίου Γ’ μέχρι και τον Κυβερνητικό Οικισμό Μακαρίου Γ’. 

 

ΛΑΡΝΑΚΑ, 8 Μαΐου 2020