15/05/2020 - Εβδομαδιαία Ενημέρωση Τμήματος Καθαριότητας

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Το Τμήμα Καθαριότητας του Δήμου Λάρνακας, πληροφορεί το κοινό ότι μεταξύ των ημερομηνιών 18 – 22/05/2020 θα πραγματοποιούνται  εργασίες καθαρισμού από χόρτα σε πεζοδρόμια, δρόμους και πανγκέτα στις περιοχές Γηπέδου ΑΣΙΛ, ξυλογέφυρου και στην περιοχή γύρω από το Λύκειο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’.

 

Επίσης, συνεχίζεται  ο καθαρισμό οικόπεδων στις περιοχές απέναντι από το Παλαιό Υδραγωγείο Καμάρων και στην περιοχή συσκευαστηρίου πατατών προς τα Γραφεία Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λάρνακας και προς την περιοχή πρώην Διυλιστηρίων.   Παράλληλα, θα αρχίσει ο καθαρισμός οικοπέδων στις περιοχές Γηπέδου ΑΣΙΛ και ξυλογέφυρου.

 

Κατά την τρέχουσα εβδομάδα επιπρόσθετα έχουν καθαριστεί τα πεζοδρόμια, παγκέτα στην ευρύτερη περιοχή Βεργίνας ανατολικά του Γυμνασίου Βεργίνας.

 

ΛΑΡΝΑΚΑ, 15 Μαΐου 2020