05/06/2020 - Εβδομαδιαία Ενημέρωση Τμήματος Καθαριότητας

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

 

Το Τμήμα Καθαριότητας του Δήμου Λάρνακας, πληροφορεί το κοινό ότι μεταξύ των ημερομηνιών 9 – 12/06/2020 θα πραγματοποιούνται  εργασίες καθαρισμού από χόρτα σε πεζοδρόμια, δρόμους και πανγκέτα στην ευρύτερη περιοχή του Γηπέδου «Αμμόχωστος Επιστροφή» και του Κυβερνητικού Οικισμού Αγίου Γεωργίου. Παράλληλα, θα γίνεται ο καθαρισμό οικόπεδων στις περιοχές Αγίου Ιωάννη και του Γυμνασίου Πετράκη Κυπριανού.

 

Κατά την τρέχουσα εβδομάδα επιπρόσθετα έχουν καθαριστεί τα πεζοδρόμια, παγκέτα νότια του Κυβερνητικού Οικισμού Κοκκίνων μέχρι την Λεωφόρου Λύσου Σανταμά. Επίσης, έχουν καθαριστεί τα οικόπεδα στις περιοχές Προδρόμου, πίσω από την φρουταρία Πρίνος καθώς και στην περιοχή Γηπέδου «Αμμόχωστος Επιστροφή» περιοχή Σιάτωνα μέχρι τον Κυβερνητικό Oικισμό Αγίου Γεωργίου.

 

ΛΑΡΝΑΚΑ, 5 Ιουνίου 2020