24/07/2020 - Εβδομαδιαία Ενημέρωση Τμήματος Καθαριότητας

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

 

 

Το Τμήμα Καθαριότητας του Δήμου Λάρνακας, πληροφορεί το κοινό μεταξύ των ημερομηνιών 27 – 31/07/2020 πραγματοποιούνται οι εργασίες καθαρισμού από χόρτα σε πεζοδρόμια, δρόμους και πανγκέτα περιμετρικά της εκκλησίας Αγίου Ιωάννη Ρώσου στον Κυβερνητικό Οικισμό κόκκινες καθώς και καθαρισμός του τσιμεντένιου καναλιού όμβριων νερών από την οδό Οκουλάρ μέχρι την Τούζ Χανε.

 

ΛΑΡΝΑΚΑ, 24 Ιουλίου 2020