04/09/2020 - Εβδομαδιαία Ενημέρωση Τμήματος Καθαριότητας

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

 

 

Το Τμήμα Καθαριότητας του Δήμου Λάρνακας, πληροφορεί το κοινό ότι μεταξύ των ημερομηνιών 7 – 11/9/2020 θα συνεχίζονται οι εργασίες καθαρισμού από χόρτα σε πεζοδρόμια, δρόμους και πανγκέτα περιμετρικά έξω από τα Σχολειά της πόλης.

 

ΛΑΡΝΑΚΑ, 4 Σεπτεμβρίου 2020