27/09/2019 - Γέφυρα στην επαγγελματική σταδιοδρομία! Καινοτόμο πρόγραμμα στήριξης εφήβων προσφύγων από το Δήμο Λάρνακας

Γέφυρα στην επαγγελματική σταδιοδρομία!
Καινοτόμο πρόγραμμα στήριξης εφήβων προσφύγων

από τον Δήμο Λάρνακας

 

Μια καινοτόμο δράση προωθεί ο Δήμος Λάρνακας στο πλαίσιο του προγράμματος «Ανοιχτή Κοινωνία» για ένταξη προσφύγων και μεταναστών στην τοπική κοινωνία. Ένα πρόγραμμα το οποίο δίνει την ευκαιρία σε έφηβους με μεταναστευτική βιογραφία να εκπαιδευτούν για την προσωπική ενδυνάμωσή τους και να αποκτήσουν προσανατολισμό στην επαγγελματική σταδιοδρομία τους.

 

Ο Δήμος Λάρνακας είναι ο συντονιστής εταίρος του έργου «Ανοιχτή Κοινωνία» και έχει αναθέσει την υλοποίηση αυτής της δράσης στο CSI – το Κέντρο Κοινωνικής Καινοτομίας.


Η δράση φέρει τον τίτλο «Γέφυρα στην Επαγγελματική Σταδιοδρομία» και έχει ως κύριο στόχο την παροχή υπηρεσιών κοινωνικής στήριξης εφήβων από οικογένειες προσφύγων και μεταναστών. Τα παιδιά αυτά χρειάζονται κοινωνική στήριξη για να ενταχθούν πιο ομαλά στην τοπική κοινωνία, την κουλτούρα, την οικονομική και κοινωνική ζωή.


 Η δράση περιλαμβάνει την απόκτηση πρακτικών γνώσεων και την ανάπτυξη δεξιοτήτων που θα βοηθήσουν την μελλοντική επαγγελματική σταδιοδρομία τους. Τα παιδιά θα αποκτήσουν νέες δεξιότητες, παράλληλα με την αξιοποίηση του κοινωνικό-πολιτισμικού, αλλά και του γλωσσικού υπόβαθρου που διαθέτουν από τις χώρες καταγωγής τους. Τα αποτελέσματα της δράσης θα παρουσιαστούν με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης την Άνοιξη του 2020.


Το πρόγραμμα «Ανοιχτή Κοινωνία» περιλαμβάνει κι άλλες δραστηριότητες στη Λάρνακα που θα φέρουν τις κοινότητες των προσφύγων και μεταναστών πιο κοντά στον Δήμο και την τοπική κοινωνία. Περιλαμβάνει επίσης δραστηριότητες στην Πάφο και τη Γεροσκήπου.

 

Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (90%) και την Κυπριακή Δημοκρατία(10%).


Περισσότερες πληροφορίες:


Τηλ. 22875561-3 

E-mail: info@opensociety.com.cy

 

Εξαμηνιαίο ενημερωτικό δελτίο του έργου Ανοιχτή Κοινωνία:

Ελληνικά:   https://mailchi.mp/cyprusaware/newsletter-open-society-gr?e=6289928196

Αγγλικά:     https://mailchi.mp/cyprusaware/newsletter-open-society-en?e=6289928196