26/09/2017 - Γνωστοποίηση: Νέο Κοιμητήριο Λάρνακας Επιβολή Τέλους Κοιμητηρίου

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΝΕΟ ΚΟΙΜΗΤΡΙΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΕΛΟΥΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ

 

Ο Δήμος Λάρνακας ενημερώνει το Κοινό ότι άρχισαν να αποστέλλονται οι ειδοποιήσεις καταβολής Τέλους Κοιμητηρίου.

Το Τέλος Κοιμητηρίου επιβάλλεται με βάση τον Περί Κοιμητηρίων (Ταφής και Εκταφής) Νόμο. Τα έσοδα από το Κοιμητήριο θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τη συντήρηση και γενικά τη λειτουργία του Νέου Κοιμητηρίου στην περιοχή Τερσεφάνου.

Το συγκεκριμένο τέλος θα εισπράττεται ανά νοικοκυριό εντός δημοτικών ορίων για τα επόμενα 10 χρόνια αρχομένου του 2017. Τα 10 χρόνια είναι ο χρόνος που υπολογίστηκε ότι απαιτείται για την ανάκτηση των πραγματικών εξόδων απόκτησης της ακίνητης ιδιοκτησίας, της περίφραξης, της υδροδότησης, της ηλεκτροδότησης και διαμόρφωσης του εσωτερικού χώρου του Νέου Κοιμητηρίου.

Κάθε κάτοικος ο οποίος έχει ένσταση για το ποσό που του έχει κατανεμηθεί, μπορεί να υποβάλει ένσταση στο Δήμο το αργότερο μέχρι τις 31/10/2017. Καμία ένσταση δεν θα γίνεται αποδεκτή μετά από την πιο πάνω ημερομηνία. Σε περίπτωση που η απόφαση του Δήμου Λάρνακας δεν ικανοποιεί το ενιστάμενο πρόσωπο, αυτό μπορεί, μέσα σε δεκαπέντε μέρες από τη γνωστοποίηση της απόφασης, να υποβάλει ιεραρχική προσφυγή στον Υπουργό Εσωτερικών ο οποίος ερευνά το παράπονο και αποφασίζει για το ποσό που πρέπει να πληρωθεί.

Το δικαίωμα ταφής ανέρχεται στα €250 ανά θανόντα. Διευκρινίζεται ότι το πιο πάνω τέλος είναι ανεξάρτητο από τη δαπάνη για την αγορά τάφων η οποία ανέρχεται στο ποσό των €1000 ανά τάφο για κατοίκους Λάρνακας και στα €1700 για μη κατοίκους Λάρνακας. Τέλος, αναφέρεται ότι το Τέλος Κοιμητηρίου καταβάλλεται από κάθε νοικοκυριό ανεξάρτητα από την κατοχή (ιδιοκτησία) τάφου στο Κοιμητήριο Αγίου Γεωργίου Κοντού ή σε άλλο Κοιμητήριο εκτός δημοτικών ορίων.

Τέλος σημειώνεται ότι το Τέλος Κοιμητηρίου που επέβαλε ο Δήμος Λάρνακας είναι κατά πολύ χαμηλότερο από άλλους Δήμους.

ΛΑΡΝΑΚΑ, 26 Σεπτέμβριου 2017