24/01/2020 - Έγκαιρη Καταπολέμηση Κουνουπιών και Δημιουργία του Περιβαλλοντικού Κέντρου των Αλυκών και Αναβάθμιση και Ολοκλήρωση του μονοπατιού της φύσης

ΕΓΚΑΙΡΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΚΑΙ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΩΝ ΑΛΥΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ

 

Πραγματοποιήθηκε την Τέταρτη 22 Ιανουαρίου 2020, στα Γραφεία του Δήμου Λάρνακας, μετά από σχετική εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος , σύσκεψη για την έγκαιρη  λήψη μέτρων για την καταπολέμηση των κουνουπιών στις Αλυκές Λάρνακας, Μενεού και τις λίμνες Βορόκλινης και Παραλιμνίου καθώς και στο Δήμο Λεμεσού που επηρεάζεται από τις Αλυκές Ακρωτηρίου.

Η συμμετοχή των Δήμων και Κοινοτήτων που επηρεάζονται έντονα από το πρόβλημα, κρίθηκε σκόπιμη ώστε να συζητηθεί ευρύτερα το θέμα, λόγω του ότι αναμένεται να είναι έντονη η εκκόλαψη κουνουπιών στους υγροβιότοπους εξαιτίας της φετινής πολυομβρίας.

Στην εν λόγω σύσκεψη συμμετείχαν  επίσης τα Τμήματα Δασών, Γεωργίας, Θήρας και Πανίδας και οι Υγειονομικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας.

Κατά την σύσκεψη που έγινε στην παρουσία των Δημάρχων Λάρνακας και Παραλιμνίου, συζητήθηκαν τα μέτρα  που πρέπει να ληφθούν ώστε να γίνει έγκαιρη καταπολέμηση των κουνουπιών στις πιο πάνω λίμνες, ώστε να προστατευτεί η δημόσια υγεία και να μειωθεί η οχληρία που προκαλείται στο κοινό.

Κύρια αιτήματα του Δήμου Λάρνακας είναι η έγκαιρη έγκριση των αεροψεκασμών και η εξέταση του ενδεχομένου της μείωση του όγκου νερού από τις Αλυκές λόγω της φετινής πολυομβρίας.

Τα αρμόδια Τμήματα θα είναι σε συνεχή επικοινωνία για συντονισμό των μέτρων την περίοδο ψεκασμών καθώς και των μέσων καταπολέμησης που θα χρησιμοποιηθούν.

Αξίζει να σημειωθεί ότι της πιο πάνω σύσκεψης προηγήθηκε συνάντηση του Δημάρχου με εκπροσώπους του Τμήματος Περιβάλλοντος, του Τμήματος Δασών και της Υπηρεσίας Θύρας όπου συζητήθηκαν τα θέματα σε σχέση με τη δημιουργία του Περιβαλλοντικού Κέντρου των Αλυκών καθώς και την αναβάθμιση και ολοκλήρωση του μονοπατιού της Φύσης ώστε να δημιουργηθεί ένα ενιαίο και συνεχές μονοπάτι περιμετρικά της κύριας Αλυκής.

Καθορίστηκε νέα συνάντηση σε ένα μήνα μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων, για καθορισμό των διαδικασιών που θα ακολουθηθούν αφού διερευνηθούν θέματα που απορρέουν και από το επικαιροποιημένο Διαχειριστικό Σχέδιο των Αλυκών .