09/02/2016 - Ημερίδα Ενημέρωσης που διοργανώνει ο Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός "Μήνυμα Βοήθειας"