19/04/2016 - Δωρεάν έλεγχοι κατανάλωσης ενέργειας σε 160 νοικοκυριά στη Λάρνακα στα πλαίσια του ευρωπαϊκού έργου FIESTA

Στην Ευρώπη, περίπου το 29% της κατανάλωσης ενέργειας οφείλεται στον οικιακό τομέα, όπου περίπου το μεγαλύτερο ποσοστό (περίπου 66%) αναλογεί στις ανάγκες θέρμανσης και ψύξης.

Ο Δήμος Λάρνακας συμμετέχει στο έργο FIESTA, που έχει διάρκεια τρία έτη, οι εργασίες του οποίου ξεκίνησαν τον Οκτώβριο του 2014. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη (Intelligent Energy Europe). Στόχος του έργου είναι η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε νοικοκυριά, στις χώρες που συμμετέχουν, με έμφαση στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας που απαιτείται για θέρμανση και ψύξη. Στα πλαίσια του έργου θα διενεργηθούν έλεγχοι κατανάλωσης ενέργειας σε οικογένειες με παιδιά, οι οποίες έχουν συνήθως ιδιαίτερα υψηλές ανάγκες ενέργειας σε θέρμανση και ψύξη και θα προταθούν μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας και μείωσης των ενεργειακών δαπανών.

Στο έργο FIESTA συμμετέχουν 19 εταίροι από 5 Νότιες Ευρωπαϊκές χώρες (Ισπανία, Ιταλία, Κροατία, Βουλγαρία και Κύπρο). Το έργο προβλέπει τη συνεργασία αρκετών τοπικών φορέων και υπηρεσιών, όπως σχολεία, οργανισμοί  κοινωνικής στέγασης,  ομάδες καταναλωτών και περιβαλλοντικές οργανώσεις, προμηθευτές και εγκαταστάτες συστημάτων θέρμανσης και ψύξης και ενεργειακά γραφεία, οι οποίοι θα εργαστούν για την επιτυχή υλοποίηση των δράσεων του έργου.

Για το συντονισμό αυτών των εργασιών και δραστηριοτήτων έχει ιδρυθεί ένα ενεργειακό γραφείο σε κάθε πόλη που συμμετέχει στο έργο (Δήμος Λάρνακας και Λεμεσού για την Κύπρο). Το όφελος για τη συμμετοχή μιας οικογένειας στο έργο, είναι ο δωρεάν έλεγχος κατανάλωσης ενέργειας, μέσω του οποίου θα ενημερωθεί για τα περιθώρια εξοικονόμησης ενέργειας, που σχετίζονται με την ενεργειακή συμπεριφορά των μελών της, την λήψη μέτρων ενεργειακής απόδοσης και εξοικονόμησης ενέργειας, με τη βοήθεια λογισμικού που αναπτύχθηκε στα πλαίσια του έργου FIESTA. Επιπρόσθετα, οι συμμετέχοντες θα συμμετάσχουν δωρεάν σε κληρώσεις ηλεκτρικών συσκευών υψηλής ενεργειακής κλάσης.

Με τη λήξη του έργου, αναμένεται να διεξαχθούν 2.100 έλεγχοι κατανάλωσης ενέργειας σε νοικοκυριά, σε 14 διαφορετικές πόλεις της Ευρώπης, με εκτιμώμενη εξοικονόμηση ενέργειας 328 τόνους ισοδύναμου πετρελαίου ανά έτος και εκτιμώμενη μείωση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, 1.130 τόνους διοξειδίου του άνθρακα.  

Οι ενδιαφερόμενες οικογένειες μπορούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους ή να λάβουν περισσότερες πληροφορίες για τους έλεγχους ενεργειακής κατανάλωσης, μέσω της ιστοσελίδας του έργου http://www.fiesta-audit.eu/el/ ή τηλεφωνικώς στο 24816556 ή να επισκεφτούν το Γραφείο Υποστήριξης στον 3ο όροφο του Δημοτικού Μεγάρου Λάρνακας.

Σε περίπτωση παραλαβής μεγαλύτερου αριθμού αιτήσεων θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.