31/05/2019 - Καταπολέμηση Κουνουπιών και Χειρονόμων στη Λάρνακα

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΝΟΜΩΝ ΣΤΗ ΛΑΡΝΑΚΑ

 

Ο Δήμος Λάρνακας ενημερώνει ότι συνεχίζονται οι συστηματικοί ψεκασμοί, για καταπολέμηση των κουνουπιών σε όλη την πόλη. Ψεκάζονται τα στάσιμα νερά, οι σχάρες και τα κανάλια ομβρίων νερών, και οι όχθες των Αλυκών. Λόγω των σοβαρών προβλημάτων που παρουσιάζονται σε ορισμένες περιοχές, τις επόμενες μέρες θα γίνουν κατά τις βραδινές ώρες και ψεκασμοί κατά ενήλικων εντόμων των κουνουπιών και χειρονόμων.

 

Λόγω του ευτροφισμού (ανάπτυξη πρασινάδας από αύξηση του οργανικού φορτίου και θρεπτικών συστατικών) που δημιουργήθηκε φέτος στις Αλυκές παρουσιάζεται μεγαλύτερη εκκόλαψη τόσο των κουνουπιών όσο και των χειρονόμων.

 

Η Υγειονομική Υπηρεσία του Δήμου ταυτόχρονα με τους ψεκασμούς συνεχίζει και τις αντλήσεις νερών για αποξήρανση χώρων με στάσιμα νερά όπου αυτό είναι εφικτό.