19/02/2014 - Καταπολέμηση κουνουπιών στη Λάρνακα

Ο Δήμος Λάρνακας ενημερώνει τους δημότες του ότι συνεχίζονται οι συστηματικοί ψεκασμοί για καταπολέμηση των κουνουπιών σε όλη την πόλη. Οι ψεκασμοί ξεκίνησαν από τα μέσα Ιανουαρίου με συνεργεία της Υγειονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Λάρνακας.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις περιοχές των Αλυκών όπου συνήθως παρατηρείται μεγάλη εκκόλαψη εντόμων.

Στόχος του Δήμου Λάρνακας είναι η μείωση του αριθμού των κουνουπιών ώστε να μην προκαλούν οχληρία στους δημότες και στους επισκέπτες.

Ο Δήμος Λάρνακας καλεί το κοινό όπως λαμβάνει τα δικά του μέτρα για πρόληψη της εκκόλαψης κουνουπιών, δηλαδή:

 I. Να αποφεύγει την τοποθέτηση δοχείων (κουβάδες, παλιά ντεπόζιτα, ανθοδοχεία) και παλιών ελαστικών στα υποστατικά  και στις αυλές του, τα οποία είναι δυνατό να συγκεντρώσουν νερό.

II. Να αντικαταστήσει τα οξειδωμένα ντεπόζιτα με καινούρια.

III. Να διατηρεί τα καλύμματα του αποχετευτικού του συστήματος ερμητικά κλειστά και να προβαίνει στην κατάλληλη συντήρησή τους ή στην αντικατάσταση των κατεστραμμένων.

IV. Να καθαρίζει τα υποστατικά του  από την άγρια βλάστηση, ώστε να μην βρίσκουν καταφύγιο  τα κουνούπια.

V. Να τοποθετεί τα ειδικά ψαράκια σε μικρές δεξαμενές ή σιντριβάνια που διατηρεί στην αυλή του.

VI. Να ενημερώνει την Υγειονομική Υπηρεσία του Δήμου για ύπαρξη κολυμβητικών δεξαμενών που δεν λειτουργούν στην περιοχή του.