03/11/2015 - Συντονισμός για έγκαιρη λήψη μέτρων καταπολέμησης των κουνουπιών, άλλων εντόμων και τρωκτικών

Πραγματοποιήθηκε, τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2015, στο Δήμο Λάρνακας, η 2η συντονιστική συνάντηση για την έγκαιρη λήψη μέτρων για την καταπολέμηση κουνουπιών και άλλων εντόμων στη Λάρνακα, ούτως ώστε να μην επαναληφθούν τα περσινά προβλήματα.

Στη συνάντηση, παρόντες ήταν ο Δήμαρχος Λάρνακας κ. Ανδρέα Ν. Λουρουτζιάτης, η Επίτροπος Περιβάλλοντος κ. Ιωάννα Παναγιώτου, ο Προέδρος της Επιτροπής Υγειονομείου και Καθαριότητας του Δήμου Λάρνακας, Εκπρόσωποι των Τμημάτων Περιβάλλοντος, Γεωργίας, Υγειονομικών Υπηρεσιών του Υπ. Υγείας και Υπηρεσιακοί Λειτουργοί του Δήμου Λάρνακας.

Συμφωνήθηκε η σύσταση Συντονιστικού Φορέα από όλα τα εμπλεκόμενα Τμήματα, ο οποίος θα παρακολουθεί τους τρόπους καταπολέμησης των κουνουπιών και των χειρονόμων (non biting midges) στην περιοχή των Αλυκών.

Συγκεκριμένα αποφασίστηκε:

1. Να γίνει ανάλυση του υποστρώματος της Αλυκής από το Τμήμα Περιβάλλοντος.

2. Να μελετηθεί η βιολογία και η οικολογία των ειδών των εντόμων.

3. Να γίνει συνεννόηση με τον Ελλαδίτη Εμπειρογνώμονα κ. Μουρελάτο για μέτρα ψεκασμών που πιθανόν να μπορούσαν να εφαρμοστούν από τώρα, με σκοπό τον περιορισμό της πυκνότητας του είδους.

4. Να συνεχιστεί η χαρτογράφηση των εστιών ανάπτυξης των εντόμων.

5. Ο Φορέας αυτός, θα συνεδριάζει κάθε μήνα και θα αξιολογεί την κατάσταση και τις δράσεις που απαιτούνται.

Επίσης, συζητήθηκε και το πρόβλημα που παρουσιάζεται με την αύξηση του αριθμού των τρωκτικών και αποφασίστηκε η εντατικοποίηση των δράσεων για την καταπολέμηση τους, για προστασία της Δημόσιας Υγείας.