03/12/2015 - Κατεδάφιση και αποξήλωση των εγκαταστάσεων αποθήκευσης πετρελαιοειδών

Ο Δήμος Λάρνακας έχει παραλάβει αίτηση από το ΚΕΤΑΠ που αφορά την κατεδάφιση και αποξήλωση των εγκαταστάσεων αποθήκευσης πετρελαιοειδών. Παράλληλα έχει παραληφθεί και Περιβαλλοντική Μελέτη η οποία έχει αποσταλεί στο Τμήμα Περιβάλλοντος, σύμφωνα με τον νόμο για γνωστοποίηση.

Ο Δήμος Λάρνακας, εκφράζει την ικανοποίηση του προς τον Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, γιατί ουσιαστικά συμπληρώνεται το πρώτο σκέλος της υλοποίησης του Διατάγματος Τερματισμού Χρήσης.  

Αναμένεται ότι θα επισπευθούν και οι διαδικασίες της μετακίνησης των ιδιωτικών εγκαταστάσεων πετρελαιοειδών και υγραερίου. αφού  η μετακίνηση των εγκαταστάσεων του υγραερίου αποτελεί και το σοβαρότερο κίνδυνο για την ασφάλεια στα πλαίσια της οδηγίας SEVEZO και πρέπει να ολοκληρωθεί το συντομότερο εντός των χρονοδιαγραμμάτων που έχουν τεθεί.

Ταυτόχρονα ο Δήμος Λάρνακας, ανακοινώνει  την έναρξη του Ρυθμιστικού Σχεδίου Περιοχής, που εκπονείται από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, το οποίο θα αποτελέσει τη βάση για ορθολογική ανάπτυξη.

Σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λάρνακας, που θα πραγματοποιηθεί σήμερα 3 Δεκεμβρίου 2015, θα γίνει παρουσίαση της προκαταρκτικής έκθεσης του Υπουργείου Εσωτερικών – Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως που αφορά το Σχεδίο Περιοχής για την περιοχή των εγκαταστάσεων αποθήκευσης  πετρελαιοειδών και υγραερίου στην αστική περιοχή των Δήμων Λάρνακας και Λιβαδιών.