19/02/2015 - Καθαρά Δευτέρα - Εκδρομικός χώρος Τεκκέ