03/04/2015 - Καθαρισμός ιδιωτικών οικοπέδων και άλλων ανοικτών χώρων

Ο Δήμος Λάρνακας καλεί όλους τους ιδιοκτήτες/κατόχους οικοπέδων και άλλων ανοικτών χώρων μέσα στα δημοτικά όρια Λάρνακας να προβούν μέχρι και τις 3 Μαΐου 2015 στον καθαρισμό τους και να απομακρύνουν χόρτα, ξύλα, κλαδιά, άχρηστα αντικείμενα και άλλες ακαθαρσίες.
 
Η απομάκρυνση των αναφερόμενων αποβλήτων θα πρέπει να γίνεται σε αδειοδοτημένες μονάδες παραλαβής πράσινων αποβλήτων, δεδομένου ότι έχει κλείσει οριστικά ο χώρος σκυβάλων στην περιοχή Τερσεφάνου στον οποίο άρχισαν από τον περασμένο Φεβρουάριο εργασίες αποκατάστασης.
 
Για όσους αδυνατούν να καθαρίσουν τα οικόπεδα και άλλους χώρους τους μέχρι  την πιο πάνω ημερομηνία, ο Δήμος  θα διαθέτει ειδικά συνεργεία τα οποία θα αναλαμβάνουν τον καθαρισμό των αναφερόμενων χώρων και θα χρεώσει τους ιδιοκτήτες/κατόχους  με τα σχετικά έξοδα.
 
Διευκρινίζεται ότι:
 
(α) Αν ο καθαρισμός από τον ιδιοκτήτη κριθεί μη ικανοποιητικός, το συνεργείο του Δήμου θα προβαίνει σε πλήρη καθαρισμό του οικοπέδου και θα χρεώνει τον ιδιοκτήτη με τα σχετικά έξοδα.
 
(β) Η ευθύνη του καθαρισμού βαραίνει αποκλειστικά τον ιδιοκτήτη, έστω κι αν έχουν τοποθετηθεί άχρηστα υλικά από τρίτους.
 
(γ) Όσοι διατηρούν μηχανήματα ή άλλα μεγάλα αντικείμενα, πρέπει να τα μετακινήσουν έγκαιρα για σκοπούς καλύτερου καθαρισμού, διαφορετικά ο Δήμος δεν θα φέρει καμία ευθύνη για τυχόν απώλεια ή πρόκληση ζημιάς.
 
Για περισσότερες πληροφορίες θα μπορεί το Κοινό να απευθύνεται από τώρα στην Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου στα τηλ. 24816539, 24816540, 24816541, 24816542.
 
Ο Δήμος κάνει έκκληση προς όλους να συνεργασθούν ούτως ώστε να επιτευχθούν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα στον τομέα της καθαριότητας  και της ευπρέπειας της πόλης μας.