27/04/2018 - Καθαρισμός της Παραλίας "Σπύρος"

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ «ΣΠΥΡΟΣ» (SPYROS BEACH)

Ο Δήμος Λάρνακας σε συνεργασία με το Δημοτικό Σχολείο Καλογερά Κ.Β ’ και στα πλαίσια της εκστρατείας “Let’s do it Cyprus”, διοργάνωσε καθαρισμό της Παραλίας «Σπύρος».

Συγκεκριμένα, οι μαθητές καθάρισαν από τα σκουπίδια  τον περιφραγμένο προστατευόμενο τμήμα της Παραλίας αμμοθινικού τύπου οικότοπων, το οποίο εμπίπτει στο Δίκτυο «Natura 2000 – Αλυκές Λάρνακας».

Ο Δήμος Λάρνακας συγχαίρει τα παιδία και τους εκπαιδευτικούς για την εθελοντική τους εργασίας με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος.