06/04/2020 - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗ ΛΑΡΝΑΚΑ 2020

 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ

ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗ ΛΑΡΝΑΚΑ 2020

 

Ο Δήμος Λάρνακας καλεί όλους τους ιδιοκτήτες/κατόχους  οικοπέδων και άλλων ανοικτών χώρων μέσα στα δημοτικά όρια Λάρνακας να προβούν μέχρι και τις 30 Απριλίου 2020 στον καθαρισμό τους και να απομακρύνουν χόρτα, ξύλα, κλαδιά, άχρηστα αντικείμενα και άλλες ακαθαρσίες. Εάν υπάρχει η πρόθεση να τα καθαρίσουν, αλλά λόγω μέτρων κατά της εξάπλωσης του Κορωνοϊού αδυνατούν να το πράξουν, καλούνται να επικοινωνήσουν άμεσα στα τηλ. 24816539, 24816540, 24816541, 24816542 μέχρι τις 30 Απριλίου 2020 όπου θα πρέπει να δηλωθεί η ημερομηνία καθαρισμού, η οποία δεν μπορεί να είναι μετά τις 29/05/2020 για λόγους δημόσιας υγείας. Μετά την πιο πάνω ημερομηνία, όσα οικόπεδα δεν καθαριστούν, ο Δήμος θα προχωρήσει στον καθαρισμό τους και θα χρεώσει τα έξοδα στους ιδιοκτήτες/ κατόχους.

 

Η απομάκρυνση των αναφερόμενων αποβλήτων θα πρέπει να γίνεται σε αδειοδοτημένες μονάδες παραλαβής πράσινων αποβλήτων.

 

Για όσους αδυνατούν να καθαρίσουν τα οικόπεδα και άλλους χώρους τους μέχρι  την πιο πάνω ημερομηνία, ο Δήμος  θα διαθέτει ειδικά συνεργεία τα οποία θα αναλαμβάνουν  τον καθαρισμό των αναφερόμενων χώρων και θα χρεώσει τους ιδιοκτήτες/κατόχους  με τα σχετικά έξοδα.

 

Διευκρινίζεται ότι:

 

(α)       Αν ο καθαρισμός από τον ιδιοκτήτη κριθεί μη ικανοποιητικός, το συνεργείο του Δήμου θα προβαίνει σε πλήρη καθαρισμό του οικοπέδου και θα χρεώνει τον ιδιοκτήτη με τα σχετικά έξοδα.

 

(β)        Η ευθύνη του καθαρισμού βαραίνει αποκλειστικά τον ιδιοκτήτη, έστω κι αν έχουν τοποθετηθεί άχρηστα υλικά από τρίτους.

 

(γ)        Όσοι διατηρούν μηχανήματα ή άλλα μεγάλα αντικείμενα, πρέπει να τα μετακινήσουν έγκαιρα για σκοπούς καλύτερου καθαρισμού, διαφορετικά ο Δήμος δεν θα φέρει καμία ευθύνη για τυχόν απώλεια ή πρόκληση ζημιάς.

 

Για περισσότερες πληροφορίες   θα μπορεί το Κοινό να απευθύνεται από τώρα στην Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου στα τηλ. 24816539, 24816540, 24816541, 24816542).

 

Ο Δήμος κάνει έκκληση προς όλους να συνεργασθούν ούτως ώστε να επιτευχθούν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα στον τομέα της καθαριότητας  και της ευπρέπειας της πόλης μας.

 

ΛΑΡΝΑΚΑ, 6 Απριλίου 2020