13/06/2019 - Έκδοση Αδειών Κατοχής Χρήσης / Διατήρησης Επαγγελματικών Υποστατικών και Πώληση Οινοπνευματωδών Ποτών

ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΩΝ  ΚΑΤΟΧΗΣ ΧΡΗΣΗΣ / ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ  ΥΠΟΣΤΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ

 

Ο Δήμος Λάρνακας καλεί όλους τους κατόχους χρήσης διατήρησης / επαγγελματικών υποστατικών και κατόχους υποστατικών τα οποία  εκδίδουν άδειες πώλησης οινοπνευματωδών ποτών, όπως μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών, προσέλθουν στα Γραφεία του Δήμου Λάρνακας (3ον όροφο - Υγειονομική Υπηρεσία), για να υποβάλουν τις σχετικές αιτήσεις ή να εκδώσουν τις σχετικές άδειες. 

Με τη λήξη της αναφερόμενης προθεσμίας, ο Δήμος Λάρνακας θα προχωρήσει με τη λήψη των ενδεδειγμένων νομικών μέτρων εναντίον όσων δεν θα έχουν συμμορφωθεί, χωρίς άλλη ειδοποίηση.