05/06/2020 - Κέντρο Εξυπηρέτησης του Δημότη Λάρνακας

ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

 

Ο Δήμος Λάρνακας πληροφορεί το κοινό ότι το  Κέντρο Εξυπηρέτησης του Δημότη Λάρνακας είναι ανοικτό για το κοινό καθημερινά, από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή από τις 8.00 π.μ. μέχρι τις 1.30 μ.μ., όπου γίνεται αποπληρωμή Δημοτικών Τελών, Αδειών, Προστίμων και Αποχετευτικών Τελών.

 

Στο εν λόγω Κέντρο υποβάλλονται και ενστάσεις που αφορούν τις πιο πάνω Φορολογίες. Υπενθυμίζεται ότι στα Κεντρικά Γραφεία του Δήμου Λάρνακας δεν γίνεται καμία αποπληρωμή φορολογιών όπως και καμία ένσταση.

 

Το Κέντρο Εξυπηρέτησης του Δημότη Λάρνακας βρίσκεται επί της  οδού Ανδρέα Μιαούλη Αρ. 11, πάροδος Λεωφόρου Μακαρίου Γ’ (πρώην Κεντρικά Γραφεία Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Λάρνακας, πλησίον e- shop).

 

Στο Κέντρο τηρούνται όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας τόσο των εργαζομένων όσο και του κοινού που προσέρχεται.

ΛΑΡΝΑΚΑ, 5 Ιουνίου 2020