30/07/2020 - Η Κινητή Μονάδα Μείωσης της Βλάβης, “Care Zone”, ξεκινά σύντομα τη λειτουργία της.

Η Κινητή Μονάδα Μείωσης της Βλάβης, “Care Zone”, ξεκινά σύντομα τη λειτουργία της.

 

https://www.naac.org.cy/el/news/η-κινητή-μονάδα-μείωσης-της-βλάβης-care-zone-ξεκινά-σύντομα-τη-λειτουργία-της