08/04/2015 - Διακίνηση ατόμων με κινητικά προβλήματα

Ο Δήμος Λάρνακας, στα πλαίσια του πυλώνα της κοινωνικής του αλληλεγγύης και θέλοντας να εξασφαλίσει λειτουργικές συνθήκες για τη διακίνηση ατόμων με κινητικά προβλήματα, προέβηκε στη διαμόρφωση και ανακατασκευή πέραν των 10 σημείων πρόσβασης, κατά μήκος του Παραλιακού Μετώπου στη Λεωφόρο Αθηνών (κόκκινοι διάδρομοι).

Η ανακατασκευή αυτή έγινε, σύμφωνα με τα πρότυπα που ανταποκρίνονται σε υψηλού επιπέδου προδιαγραφών και κανονισμών.  Παράλληλα τοποθετήθηκαν πασσαλάκια σε κατάλληλο σημείο των προσβάσεων, με τρόπο ώστε να μπορούν να έχουν πρόσβαση τα τροχοκαθίσματα και να παρεμποδίζεται η διέλευση μηχανοκίνητων. 

Τα Μέλη της Παγκύπριας Οργάνωσης Αποκατάστασης Αναπήρων,  με επιστολή τους προς το Δήμο Λάρνακας, εξέφρασαν την ικανοποίησης τους για τις πιο πάνω ενέργειες.  Ο Δήμος Λάρνακας είχε μαζί με την Οργάνωση επικοινωνία, πριν αλλά και μετά την αποπεράτωση των εργασιών.

Οι ενέργειες αυτές υλοποιήθηκαν στα πλαίσια έργου της Ανάπλασης και Βελτίωσης του πεζόδρομου του Παραλιακού Μετώπου των Φοινικούδων και για της Ανάπλασης και Βελτίωσης της Πλατείας Ευρώπης, παρά τη Μαρίνα Λάρνακας.

Τα Έργα αυτά, συγχρηματοδοτούνται από το Δήμο Λάρνακας και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 2007-2013, Μέτρο 4.1-Ανάπτυξη Αλιευτικών Περιοχών και εντάσσονται στο Τοπικό Πρόγραμμα Αλιευτικών Περιοχών Λάρνακας – Αμμοχώστου, το οποίο σχεδίασε και υλοποιεί η Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχίας Λάρνακας.

Το κόστος των Έργων, ανέρχεται σε 489.000 ευρώ.