23/09/2016 - Λάρνακα, Γαλάζια Πόλη

«Λάρνακα, Γαλάζια Πόλη»

 

Πραγματοποιήθηκε στις 20 Σεπτεμβρίου 2016, στη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών  εκδήλωση στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας, αφορά μια νέα πρωτοβουλία του Δήμου Λάρνακας  η οποία στοχεύει στην Γαλάζια Ανάπτυξη!

Η Γαλάζια Ανάπτυξη, είναι μια μακροπρόθεσμη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) που ενσωματώνει στο σύνολό της, οικονομικές,  κοινωνικές και  περιβαλλοντικές πτυχές των ευρωπαϊκών θαλασσών. Αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για την ΕΕ η μετατροπή  των παραλιακών πόλεων σε έξυπνους και βιώσιμους τόπους διαβίωσης, επιχειρώντας να αναδείξει προσεγγίσεις, λύσεις και τεχνολογίες για την αξιοποίησή τους στην  κατεύθυνση αυτή.

Ο Δήμος Λάρνακας, προσηλωμένος σε τομείς που επιδιώκουν τη βιώσιμη ανάπτυξη και αναγνωρίζοντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της πόλης, επιδιώκει τη γαλάζια ανάπτυξη σε τομείς όπως οι μεταφορές, ο τουρισμός, η εκπαίδευση, η καινοτομία, νέα επαγγέλματα, νέες επιχειρήσεις και πολλά άλλα.

Σύμφωνα με τον Δημαρχεύοντα Λάρνακας κ. Πέτρο Χριστοδούλου, ο Δήμος Λάρνακας, δηλώνει έντονα το ενδιαφέρον του για άντληση ευρωπαϊκών κονδυλίων , στο τομέα αυτό, σε συνεργασία με άλλους φορείς  και εταίρους, που θα φέρουν πολλαπλασιαστικά οφέλη σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Η «Γαλάζια Πόλη», θα συντροφεύει την πόλη γιατί η πόλη απόκτα χρώμα μέσα από χρώμα.  

Στις παρουσιάσεις που έγιναν, αναπτύχθηκε το θέμα της Γαλάζιας Ανάπτυξης γενικά και πιο ειδικά για τη Λάρνακα, καθώς επίσης και μια ενδιαφέρουσα καινοτόμα  πρόταση για τη δημιουργία θαλάσσιου τραμ στο κόλπο της Λάρνακας. Οι επιδιώξεις του Δήμου Λάρνακας είναι η δημιουργία Πανεπιστημιακών Σχολών, καθώς και η φιλοξενία συγκεκριμένων Οργανισμών/ Φορέων/ Ερευνητικών Κέντρων  στην πόλη, που αφορούν τον Τομέα αυτό.

 

Επίσης, έγινε παρουσίαση του προγράμματος σπουδών της Ναυτικής Ακαδημίας Κύπρου, όσον αφορά το πρόγραμμα σπουδών, υποτροφίες, καθώς και μια πρώτη γνωριμία με τα επαγγέλματα στον τομέα αυτό και ευκαιρίες εργοδότησης.

 

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης έγιναν παρουσιάσεις  από τον κ. Ζαχαρίας Σιόκκουρο - Ναυπηγός, Μηχανολόγος Μηχανικός και Πρόεδρος της Maritime Institute of Eastern Mediterranean με θέμα τη «Γαλάζια Ανάπτυξη και Θαλάσσιο Τραμ στο κόλπο της Λάρνακας» και από τον Δρ. Στυλιανό Μαυρομούστακο, Εκτελεστικό Διευθυντή της Ναυτικής Ακαδημίας Κύπρου «Ναυτική Ακαδημία Κύπρου».

 

ΛΑΡΝΑΚΑ, 21 Σεπτεμβρίου 2016