15/04/2020 - Με βάσει το Διάταγμα του Υπουργείου Υγείας...

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Με βάσει το Διάταγμα του Υπουργείου Υγείας, οι Υγειονομικές Υπηρεσίες εντάσσονται στις ουσιώδεις Υπηρεσίες και έτσι οι Λειτουργοί τους εξαιρούνται από το προσωπικό ασφαλείας και παραμένουν στα καθήκοντα τους.

Ο Δήμος Λάρνακας ενημερώνει τους δημότες ότι οι Υγειονομικοί Επιθεωρητές του Δήμου Λάρνακας  (λαμβάνοντας όλα τα προληπτικά μέτρα ασφάλειας και υγείας προς αποφυγή της εξάπλωσης του Κορωνοϊού), προβαίνουν  καθημερινά σε επιθεωρήσεις υποστατικών τροφίμων των οποίων η λειτουργία επιτρέπεται, όπως υποστατικά  τα  οποία  έχουν αλλάξει τη χρήση τους και προσφέρουν υπηρεσίες κατ΄οίκον διανομής και ταχείας εξυπηρέτησης από το παράθυρο, αλλά και σε περίπτερα, παντοπωλεία και μίνι μάρκετ.

Σημειώνεται ότι η Υγειονομική Υπηρεσία συνεχίζει τις απολυμάνσεις για καταπολέμηση του Κορωνοϊού και τους ψεκασμούς εναντίον των κουνουπιών.

ΛΑΡΝΑΚΑ, 15 Απριλίου 2020